Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Mieke Sanders Uitvaart kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Mieke Sanders Uitvaart, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan haar verstrekt.
Mieke Sanders Uitvaart kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres

Waarom hebben wij deze gegevens nodig ?
Mieke Sanders Uitvaart verwerkt persoonsgegevens om telefonisch contact met jou op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Verder zal Mieke Sanders Uitvaart jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht voor uitvaartverzorging of voor het opstellen van een zogenaamde wilsbeschikking.

Hoe lang bewaren wij gegevens ?
Mieke Sanders Uitvaart bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Met wie delen wij gegevens ?
Mieke Sanders Uitvaart verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de uitvaartverzorging, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Mieke Sanders Uitvaart worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoekgedrag op de website. Mieke Sanders Uitvaart gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@miekesandersuitvaart.nl.
Mieke Sanders Uitvaart zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging van gegevens
Mieke Sanders Uitvaart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Mieke Sanders Uitvaart maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Mieke Sanders Uitvaart verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Mieke Sanders Uitvaart op.

Schuiven naar boven