Rituelen

Wanneer je een afscheid wilt met echte rituelen en symbolische handelingen, dan verwijs ik door naar een ritueelbegeleider.

De kracht van rituelen

Mieke Sanders begeleidt de nabestaanden bij het organiseren van de uitvaartplechtigheid en rituelen van de uitvaart. Samen met hen draag ik zorg voor de teksten en gedichten die uitgesproken gaan worden, de muziek die gespeeld wordt. Soms wil men ook dat ik een “in memoriam” schrijf en deze tijdens de afscheidplechtigheid uitspreek. Een in memoriam is een levensverhaal waarin de hoogte- maar ook dieptepunten van een overledene worden aangehaald. Het is een verhaal met een lach en een traan. Ik vind dit prettig om te doen. Ik kom gedurende de week veel bij de familie en hoor heel veel intieme verhalen over de overledene en dan ontstaat er bijna altijd vanzelf een verhaal.

Ritueelbegeleider

Wanneer je een afscheid wilt met echte rituelen en symbolische handelingen, dan verwijs ik door naar een ritueelbegeleider.

Jan Martin Berghuis is als uitvaartspreker jouw tijdelijke reisgenoot op weg naar een herkenbare, persoonlijk getinte uitvaart.

Een ritueel is een reeks symbolische handelingen, op plechtige wijze uitgevoerd. Rituelen raken ons op een manier die wij niet altijd kunnen omschrijven. Ze kunnen troost en houvast bieden bij gebeurtenissen die moeilijk in woorden te vangen zijn. Of juist voor magische momenten zorgen die voor altijd in je herinnering gegrift blijven. Rituelen verbinden het verleden met het heden en ondersteunen daardoor de overgang van de oude naar de nieuwe situatie. Bovendien kunnen rituelen mensen met elkaar verbinden. En dat is op belangrijke levensmomenten van grote betekenis. Link: www.getijde119.nl 

Peter Daris uit Arnhem is ritueel begeleider/uitvaartspreker voor iedereen. Daarin maakt hij geen onderscheid in achtergrond, leeftijd, overtuiging, omstandigheden e.d. Hooguit zal het verschil maken in de accenten die hij, samen met jou, legt. Link: www.peteruitvaartspreker.nl

Schuiven naar boven