Afscheidsfotografie

Foto’s van het afscheid van een dierbare kunnen een troost, bewuster verwerkingsproces of hartverwarmende steun zijn. 

Daarnaast zeggen foto’s meer dan een verhaal voor diegenen die te jong waren om de uitvaart bewust mee te maken of er niet bij aanwezig konden zijn.

Bij een naderend afscheid kan het heel waardevol zijn om een herinneringsportret te laten maken: een foto die iemand weergeeft zoals hij of zij echt is, in een omgeving die voor hem of haar vertrouwd is. Een kostbaar geschenk voor alle naasten. Misschien geeft u de voorkeur aan een levensfilm of een herinneringsfilm? Of u wilt liever een uitvaartreportage. Er zijn veel mogelijkheden.

 Afscheidsfotografie Mieke Sanders Uitvaart

Herinneringsportret

Steeds vaker worden in de laatste levensfase van ernstig zieke mensen foto’s gemaakt. Voor de nabestaanden vormen deze foto’s een waardevolle aanvulling op de persoonlijke herinneringen.

Een mooi portret, waar iemand opstaat zoals hij of zij écht is… dat is een geschenk voor hen die achterblijven.

De nabestaanden hebben iets tastbaars in handen, ook nadát degene die hen zo dierbaar is, is overleden. De beelden helpen de nabestaanden bij de verwerking van het verlies. Want beelden blijven. Fotografie bij het afscheid….een tastbare herinnering voor hen die achterblijven!

 

Uitvaartreportage

De uitvaart van een geliefde brengt veel gevoelens met zich mee, maar ook werk. In slechts enkele dagen de uitvaart regelen betekent vaak dat de gevoelens geparkeerd worden. Pas ná de uitvaart komt er tijd om stil te kunnen staan bij uw verlies…

En dan is er alleen nog de herinnering…

 

Juist hierom 

Ná alle hectiek in alle rust kunnen kijken naar de fotoreportage of de daarvan gemaakte fotofilm…waardoor de beelden als ’t ware tot leven komen. Afscheidsfotografie biedt een dierbare herinnering voor nu én later… en is van onschatbare waarde….omdat beelden blijven.

 

Afscheidsfotografie maakt fotoreportages rondom het overlijden

We kunnen foto’s maken van uw dierbare voorafgaand aan de uitvaart, maar ook van de afscheidsdienst en de begrafenis of crematie.

 

Graag maken zij een liefdevolle herinnering voor u.

Afscheidsfotografie René Kramer
http://www.afscheidsfotografie.nl 

 

Jikke Uitvaartfotografie
http://www.jikke.com

Een blijvende herinnering

Ik werk samen met Arthur Ike van AR Video. In de onderstaande tekst lees je meer over zijn werkwijze.

In het verdriet van het moment, gaan veel zaken langs nabestaanden heen rondom een uitvaart. Terwijl juist een waardig en respectvol afscheid een waardevol element vormt in de rouwverwerking. Het vastleggen van hetgeen voor, tijdens en na de crematie of begrafenis plaatsvindt, betekent daarom voor veel mensen een belangrijke steun.

Ook als mensen ziek of niet in de gelegenheid zijn om erbij te zijn, kan een ingetogen videoreportage van het afscheid een essentieel onderdeel van het verwerkingsproces betekenen. Een delen van het verdriet, maar zeker ook het een plek geven van het verlies. Een delen ook van de dankbare voldoening dat er op een passende manier afscheid is genomen. Kleine kinderen die nog te jong zijn om te beseffen wat er gebeurt, kunnen later met vragen komen. Als ze wat ouder zijn, betekent het bewust kunnen meebeleven van het afscheid van bijvoorbeeld vader, moeder, broer of zus dat het gemis makkelijker een plaats krijgt in het leven. Zo kunnen zij zich hun eigen afscheid bewust worden.
Uitvaartreportage Mieke Sanders Uitvaart
AR Video uit Veenendaal heeft jarenlange ervaring in het respectvol en zo onopvallend mogelijk vastleggen van uitvaarten. Wij verzorgen beeld en geluid zonder als storend ervaren te worden. Behalve tijdens de uitvaart, kunnen wij ook thuis of tijdens de condoleance kostbare momenten vastleggen voor later. Desgewenst kan muziek naar keuze in de reportage verwerkt worden.

  • AR Video verzorgt ook audiovisuele diensten rondom uitvaarten. De mogelijkheden zijn:
  • Geluidsversterking en/of videopresentatie op locatie;
  • Directe beeldverbinding en presentatie op korte afstand binnen een locatie;
  • Directe beeldverbinding en presentatie tussen 2 lokaties (ook op grote afstand binnen Nederland);
  • Live uitzending op internet.